Landinrichting 

Bij landinrichting kunt u denken aan het verbeteren van de verkaveling, infrastructuur, waterhuishouding en ruimtelijke ordening. Hierbij wordt er naast de agrarische belangen ook rekening gehouden met de belangen op het gebied van recreatie, verkeer, stedelijke bebouwing, natuur en landschap. 

Schiphorst Bemiddeling & Advies heeft jarenlange ervaring met landinrichting. Hieronder zullen wij u iets meer informatie over diverse landinrichtingsonderwerpen geven. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.